وداع تلخ و جانسوز عروس اسماعیل هنیه با خانوداه شهیدش

جمعه 24 فروردین 1403 - 18:0:0

در این ویدئو آخرین سخنان عروس اسماعیل هنیه هنگام وداع با همسر و دختران شهیدش آمال و مونا را که در حمله اسرائیل به شهادت رسیدند را مشاهده می کنید.


جمعه 24 فروردین 1403 - 17:58:10