در برنامه یوم جدید بررسی شد:

اهمیت روابط خانوادگی و راه تحکیم آنها

دو شنبه 22 اسفند 1401 - 11:36:21

اهمیت روابط خانوادگی و راهکارهای حفظ قداست خانواده موضوعی بود که کارشناسان در برنامه «یوم جدید» شبکه الکوثر به آن اشاره کردند.

ویژه ‌- الکوثر : خانم  «ربع عساف »، روزنامه نگار و کارشناس در گفتگو با برنامه یوم جدید گفت: اهمیت و قداست روابط  خانوادگی از خانه شروع می شود و هر چه انسان به این مهم بیشتر واقف باشد، به طبع  در جامعه سالم تر زیست می کند.
وی افزود: هرکس با اعضای خانواده خود ارتباط خوبی داشته باشد، ارتباط موثر و خوبی  با دیگران  در همه سطوح  می تواند برقرار کند.
وی ادامه داد: تربیت درست خانوادگی است که انسان را به یک فرد اجتماعی و ارزشمند  تبدیل می کند و یکی از مهم ترین شرایط موفقیت در هر رابطه حتی بین همسران، شرط احترام است.
برنامه « یوم جدید » روزهای شنبه تا چهارشنبه از شبکه الکوثر پخش می شود.


آخرین اخبار جهان اسلام را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
ویژههای الکوثر را اینجا دنبال کنید


دو شنبه 22 اسفند 1401 - 11:8:52