تشدید جنگ روسیه و اوکراین با ورود تانکهای آلمانی

یک شنبه 9 بهمن 1401 - 11:29:0

معاون مرکز فرهنگی روسی-عربی از سن پترزبورگ در گفتگو با شبکه الکوثر به موضوع پیامدهای ورود تانک های آلمانی به اوکراین و تشدید اوضاع در این جنگ پرداخت. 

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، دکتر عباس حبیش معاون مرکز فرهنگی روسی - عربی در سنت پترزبورگ در گفتگو با برنامه «قضیه ساخنه» شبکه الکوثر گفت : آلمان در این جنگ هیچ گاه بی طرف نبود و اشتباه بزرگی وجود دارد که شولتس حدود هشت یا هفت ماه پیش مرتکب شد و مدعی شد هیچ اقدام و نسل کشی علیه روس ها در مناطق دونباس وجود ندارد. او با چنین ادعایی کاملاً خود را در موقعیت دشمنی با روس ها قرار داد. 
وی افزود : تصمیم اخیر آلمانی ها ، هدیه بسیار بزرگی به رهبری نظامی روسیه به شمار می آِید چرا که ما در این روزها در مرحله پایان دادن به محاصره شهر اوگلیدار از سوی تانک های آلمانی قرار داریم. درست در منطقه ای که شاهد درگیرهای شدیدی بین تانک های شوروی و آلمانی بود و 27 میلیون نفر از مردم شوروی و روسی در این سرزمین با تانک های آلمانی کشته شدند. بنابراین این 14 تانک اکنون چه خواهند کرد و چه توانی خواهند داشت؟ 
عباس حبیش اضافه کرد : آنها با 14 تانک یا حتی با 100 تانک، چه کار می توانند برابر نیروهای روس انجام دهند؟ سخنگوی رسمی نظامی در وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در این 11 ماه از جنگ 4700 تانک و ناو نظامی اوکراین منهدم شده است که از این تعداد 2400 تانک اوکراینی بودند و 800 تانک نیز از سوی غربیها فرستاده شد. بنابراین شاهد بودیم که این چند هزار تانک هیچ کاری نتوانستند انجام دهند.  
وی ادامه داد : کارشناسان نظامی روس معتقدند این تانک ها عملا بسیار ضعیف هستند و آنها از آمدن این تانکها خشوحالند و امیدوارند که بیایند تا آتش گرفتن و منهدم شدن آنها را ببینند. من معتقدم که تانک های آلمانی به ویژه قبل از رسیدن به خاک روسیه بمباران خواهند کرد. 


 


یک شنبه 9 بهمن 1401 - 11:38:57