آغاز فصل کشاورزی در صحرای خب و شعف در یمن

یک شنبه 2 بهمن 1401 - 11:15:0

گنجینه هایی در صحرای الخب و الشعف یمن نهفته است و اقدامات کشاورزان برای بهره مندی از مواهب این صحرا ، آغاز شده است. 

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، در گزارش برنامه «حول العالم» شبکه الکوثر آمده است : صحرایی که در زمان رژیم های قبلی صحرایی برهوت به شمار می رفت و آن را به استعمارگران تقدیم کرده بودند  ، امروز پس از پاکسازی از تهاجم و اشغال ، میلیون‌ها هکتار آب را در میان ماسه‌های خود کرده تا فصل کشاورزی و تولید فراوان را آغاز کند. 
یکی از کشاورزان گفت که ما با حمایت مالی و تضمینی کار خود را برای کشت تمامی بذرها آغاز کردیم ، بنابراین در مرحله اول اقدام به کاشت برای اراضی مختلف کشاورزی کردیم و پس از آن بازارچه ای را برای کشاورزان برای بازاریابی ایجاد خواهیم کرد تا آنچه برداشت کرده اند را عرضه کنند. 


 


یک شنبه 2 بهمن 1401 - 12:25:9