اجرای سرود سلام فرمانده به زبان دانمارکی

شنبه 9 مهر 1401 - 14:1:36

سرود «سلام فرمانده» این بار توسط کودکان دانمارکی در شهر کپنهاگ پایتخت این کشور اجرا شد .

تهران-  ویژه‌های الکوثر: گروهی از کودکان سرود "سلام فرمانده " را به زبان دانمارکی خواندند.
این سرود برای شرکت در جشنواره سلام فرمانده شبکه الکوثر ارسال شده است .
" سلام فرمانده "  که برای اولین بار توسط آقای  ابوذر روحی خواننده ایرانی خوانده شد، در کشورهای مختلف محبوبیت زیادی پیدا کرده است.


ویژه‌های الکوثر را اینجا دنبال کنید


شنبه 9 مهر 1401 - 13:20:43