نصرالله، شخص مورد اعتماد برای حفظ حقوق و کرامت لبنان

سه شنبه 29 شهریور 1401 - 9:44:13

تهران- الکوثر: استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل، سیدحسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله را شخص مورد اعتماد برای حفظ حقوق و کرامت لبنان توصیف کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، دکتر علی بیضون در برنامه «قضیه ساخنه» شبکه الکوثر که به تحلیل سخنرانی اخیر دبیرکل حزب الله و مسائل روز لبنان اختصاص داشت گفت: سخنان سیدحسن نصرالله که شخص مورد اعتماد برای حفظ حقوق و کرامت لبنان است، بیانگر قدرت لبنان و پیروزی مقاومت و قدرت بازدارندگی آن در برابر دشمن صهیونیستی است به طوری که لبنان لقمه راحتی در دهان رژیم موقت صهیونیستی نباشد.

این استاد لبنانی روابط بین الملل افزود: سیدحسن نصرالله چارچوب های اصلی مذاکره بین هیئت لبنانی و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا بر سر حقوق اقتصادی لبنان در جنوب کشور و میدان گازی قانا را مشخص کرده است.

دکتر بیضون افزود: دبیرکل حزب الله از اربعین امام حسین(ع) درس ایستادگی و فداکاری در برابر چشمداشت های رژیم صهیونیستی را استخراج کرد. 


از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید


سه شنبه 29 شهریور 1401 - 9:33:16