زائران اربعین از مرزهای ایران تا کربلا چه مسافتی را می‌پیمایند؟

جمعه 4 شهریور 1401 - 16:7:51
زائران اربعین از مرزهای ایران تا کربلا چه مسافتی را می‌پیمایند؟

تهران- الکوثر: امسال زائران اربعین حسینی می توانند از گذرگاه های مختلف مرزی برای شرکت در پیاده روی باشکوه اربعین عبور کنند که با توجه به این که کدام گذرگاه را انتخاب می کنند، مسافت‌های مختلفی را طی می کنند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، اربعین حسینی امسال مصادف با 26 شهریور است و خیل عظیمی از مردم کشورمان پس از دو سال محروم بودن از حضور کامل در این سفر به علت شیوع کرونا، خود را مهیای حضور در پیاده‌روی اربعین کرده‌اند. اکثر زائران از مرزهای زمینی مهران، شلمچه و چزابه عازم عراق می‌شوند. در این گزارش فاصله شهرهای مختلف عراق تا گذرگاه های مرزی کشورمان به کیلومتر آمده است:

مرز مهران

مهران تا کوت: 82 - مهران تا دیوانیه : 227 - مهران تا حله : 238 - مهران تا بغداد : 255 - مهران تا نجف : 303 - مهران تا کربلا: 279 - مهران تا کاظمین: 283 - مهران تا سامراء: 444 - مهران تا سید محمد: 409 - مهران تا طفلان مسلم : 272

مرز خسروی

خسروی تا کوت : 341 - خسروی تا دیوانیه : 395 - خسروی تا حله : 305 - خسروی تا بغداد : 190 - خسروی تا نجف : 380 - خسروی تا خانقین : 10 - خسروی تا مقدادیه : 102 - خسروی تا بعقوبه : 130-  خسروی تا کربلا: 315 - خسروی تا کاظمین : 203 - خسروی تا سامراء: 326 - خسروی تا سید محمد:291 - خسروی تا طفلان مسلم : 281

مرز شلمچه

شلمچه تا بصره: 20 - شلمچه تا نجف 460 - شلمچه تا کربلاء 549 - شلمچه تا کاظمین دارای دو مسیر 575 و 621 کیلومتر - نجف تا کربلا: 78 - نجف تا بغداد : 161 - نجف تا بصره : 467 - نجف تا حله : 61 - نجف تا رمادی :271 - نجف تا بعقوبه : 227- نجف تا دیوانیه : 75 - نجف تا کاظمین : 180 - نجف تا سامراء: 287 - نجف تاسید محمد: 249 - نجف تا طفلان مسلم : 116

کربلا تا بغداد: 108 - کربلا تاکوت :197 - کربلا تا حله :42 - کربلا تا رمادی: 218 - کربلا تا بعقوبه‌: 184 - کربلا تا دیوانیه‌: 144 - کربلا تا بصره‌: 524 - کربلا تا کاظمین‌: 115 - کربلا تا سامراء: 220 - کربلا تا سید محمد: 184 - کربلا تا طفلان مسلم :38

سامراء تا بغداد‌: 110 - سامراء تا سید محمد 53 


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید


جمعه 4 شهریور 1401 - 15:58:30