سرود حماسی «سلام فرمانده» به زبان انگلیسی

شنبه 4 تیر 1401 - 16:50:23

وبگردی- الکوثر: دانش‌آموزان پسر و دختر 7 تا 15 سال از ملیت‌های مختلف در اجرای سرود «سلام فرمانده» در لندن مشارکت کردند. خواننده این سرود حماسی «نورالدین الکاظمی» جوان عراقی مقیم انگلیس است که بخش‌هایی از این سرود، با زبان عربی تلفیق شده است.


شنبه 4 تیر 1401 - 14:35:31

دسته بندی :