تلاوت آیاتی از سوره نمل توسط استاد طنطاوی

یک شنبه 3 بهمن 1400 - 14:11:23

تهران - الکوثر : در ادامه تلاوت آیات 15 تا 77 سوره نمل را با صدای قاری مصری ، محمد عبد الوهاب الطنطاوی می شنوید.