محرم به سبک گروه جهادی حضرت علی اکبر

دو شنبه 3 شهریور 1399 - 18:24:38

وبگردی: جوانان گروه جهادي هيئت علي اکبر امسال در شور حسيني با تهيه مايحتاج موردنياز نيازمندان تهيه و ارسال کمکهاي مومنانه را سرلوحه کار خود قرار داده اند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  مرداني از سه نسل از دلسوختگان مکتب سرخ عاشورا که بيش از چهل و پنج سال است تکيه عزاي سيد سالار شهيدان را در محله نامجوي تهران برپا کرده اند امسال به علت شيوع کرونا و رعايت محدوديت هاي بهداشتي با تهيه برخي ملزومات اساسي به کمک نيازمندان شتافته اند.


دو شنبه 3 شهریور 1399 - 17:8:14