همه بدون ویزا به سفر اربعین میروند به غیر از شما!؟+فیلم

دو شنبه 15 مهر 1398 - 16:3:57

براساس توافق دولت های ایران و عراق، ویزای اربعین امسال برای ایرانی ها رایگان است اما افرادی هستند که سالهای سال در ایران زندگی می کنند و همانطور که در عموم موضوعات حامی دولتی جدی ای ندارند، ویزای اربعین هم برای آنها رایگان نیست.


دو شنبه 15 مهر 1398 - 14:54:46