تعلیم رنگها به زبان عربی برای کودکان

یک شنبه 26 فروردین 1397 - 12:18:59

Learn Colors in Arabic for Kids - تعليم الألوان للاطفال باللغة العربية

در این فیلم آموزشی ابتدا رنگها را آموزش میدهد همراه با مثال و در انتها از بینندگان آزمون می گیرد .


یک شنبه 26 فروردین 1397 - 12:18:49

دسته بندی :