آموزش زبان عربی در سفر با شنیدن صوت

چهار شنبه 22 فروردین 1397 - 12:19:29

فایل صوتی را گوش کنید و همزمان به کلمات آن توجه نمایید

⏱بیش ساعه نوصل = ساعت چند میرسیم 

⏱بیش ساعه تُوصِل = ساعت چند میرسی 

💼جنَطنِه خلیهن هنا = کیف هامون اینجا باشه 

💼خلی جُنَطنِه اِهنا نَرجع بَعَد کَم یُوم = کیفمون اینجا باشه برمیگردیم چند روز دیگه 

🚶انرُوح لِلکاظمِین بَعَد یُومین نَرجَع هُنا = میریم کاظمین بعد از دو روز برمیگردیم اینجا 

👜ماناخِذ جُنَطنِه لِاَن صَعبِه اِلنِه = کیف هامونو نمیبریم چون سخته واسمون 

👜اتجِیب جُنَطنِه اِلنِه = کیف هامونو میاری برامون


برای عضویت در کانال تلگرامی فارسی شبکه الکوثر کلیک کنید

 


چهار شنبه 22 فروردین 1397 - 12:19:22

دسته بندی :