با عربی محاوره بیشتر آشنا شویم

دو شنبه 1 آبان 1396 - 13:25:21
 با عربی محاوره بیشتر آشنا شویم

اربعین نزدیک است و برای این سفر معنوی و حضور در مراسم پیاده روی نیاز است با اصطلاحات و کلمات عربی و به عبارتی عربی محاوره بالهجه عراقی بیشتر آشنا شوید.

یگول حالتِه مو زینِه یِصیر تنزل الجامه  = میگه حالش خوب نیست میشه شیشه پنجره پایین بیاری 

اوگف بِمکان اِنرِید اِنروح لِلحمامات = یه جا نگهدار میخواهیم بریم دستشویی / سرویس بهداشتی  

اوگِف شِوی . تَخَرُبط حالته موزینه = وایستا کمی / یه لحظه وایستا  . حالش داره بد میشه 

السایِق شوی اُوگف یِروح لِلحمامات = راننده یه جا نگهدار ( وایستا) برای دستشویی 

یگولون اُوگف بِمکان یِردون یَرحون للحمامات = میگن نگهدار ( وایستا)  یه جا . میخان برن دستشویی 

یگولون اُوگف = میگن وایستا / توقف کن 

یِگولون َیردون یِرحون یَتغَدون = میگن میخوان برن غذا بخورن

 

ليش مَحَد مَيحچي = چرا کسی نمیحرفه 

كافِي بَعَد ما اِنطيک = کافیه دیگه نمیدم بهت 

اِحبهِه هِيچي = دوسش دارم همینجوری 

 

بعَد هَوایِ نُوصّل لو قَریب صار = خیلی موند برسیم یا نزدیک شد 

بعید لو قَریب = دوره یا نزدیکه 

من یا طَریق اَروح لِلنجف = از کدوم طرف برم نجف 

منِین اَروح لِلنجف = از کدوم طرف برم نجف 

طریق کربلاء من وِین = راه کربلا از کدوم طرفه

 

بعد کَم دقیقه ونوصل = چند دقیقه بعد  میرسیم 

کم کیلو متر بُقه = چند کیلومتر مونده 

کم کیلو مِتِر بُقِه للنجف = تا نجف چند کیلو متر هست 

منا لِلکاظمین کَم کیلو متر = از اینجا تا کاظمین چند کیلومتر هست 

منا للکوفه اِشکَم ساعِه بالطریق = از اینجا تا کوفه چند ساعت راهه

 

یصیر اِنخَلی جِنِطنِه اهنا اِحنِه اِنروح ونَرجع = ممکنه کیف هامون اینجا باشه ما بریم و بیایم 

یگولون مُمکِن اِنخَلی جُنَطنِه هنا = میگن ممکنه کیف هاشون اینجا باشه 

یگولون  اِنرید اِنروح للزیاره = میگن میخواهیم بریم زیارت 

یگول اَرید اَروح لِلزیاره = میگه میخام برم زیارت 

یگول اَرید اَطلَع اَفتر شِوی بره = میگه میخوام برم بیرون دور بزنم 

انرِید نَطلَع شِوی نَفتَر = میخواهیم بریم بیرون دور بزنیم قدم بزنیم

 

بیش ساعه نوصل = ساعت چند میرسیم 

بیش ساعه تُوصِل = ساعت چند میرسی 

جنَطنِه خلیهن هنا = کیف هامون اینجا باشه 

خلی جُنَطنِه اِهنا نَرجع بَعَد کَم یُوم = کیفمون اینجا باشه برمیگردیم چند روز دیگه 

انرُوح لِلکاظمِین بَعَد یُومین نَرجَع هُنا = میریم کاظمین بعد از دو روز برمیگردیم اینجا 

ماناخِذ جُنَطنِه لِاَن صَعبِه اِلنِه = کیف هامونو نمیبریم چون سخته واسمون 

اتجِیب جُنَطنِه اِلنِه = کیف هامونو میاری برامون

خبرها و مطالب مفید اربعین را  در این صفحه  دنبال کنید 


دو شنبه 1 آبان 1396 - 13:23:38

دسته بندی :