زبید، پایتخت علم و اولین شهر اسلامی یمن

سه شنبه 3 دی 1398 - 14:36:0
 زبید، پایتخت علم و اولین شهر اسلامی یمن

به اعتبار اینکه شهر زبید پایتخت حکومت‌های بسیاری بوده است سازمان یونسکو سال ۱۹۹۳ تصمیم گرفت این شهر را در لیست شهرهای تمدنی - تاریخی و جزء آثار جهانی تمدن انسانی قرار دهد و در سال ۱۹۹۸ جزء شهرهای تاریخی، جهانی قرار گرفت.

تهران- الکوثر:  زبیده نام شهری است در استان حُدَیده در کشور یمن در شبه جزیره عربستان. این شهر در بطن «وادی زبیده» ودر ساحل دریای سرخ واقع شده‌است. شهر زبیدة یکی از شهرهای تاریخی یمن است، ودر أقصی جنوب غربی کشور یمن واقع است.

زبید شهری است که جزء آثار جهانی تمدن اسلامی به شمار می‌رود و علمای بسیاری به مدارس دینی این شهر برای کسب علم می‌آمدند.

 

 علی محمد بن زیاد، موسس حکومت زیادیه در سال ۲۰۴هجری سه روستای کوچک منامه، نقیر و جبیجر را به صورت یک شهر درآورد و حدود آن را مشخص و نام زبید را بر آن گذاشت و پایتخت اولین حکومت اسلامی یمن شد.

 شهر زبید همچنین پایتخت و مرکز حکومت‌های بعدی مثل: حکومت نجاحیه و مهدیه شد سپس پایتخت زمستانی و مرکز علم و فرهنگ حکومت ایوبی و رسولی و طاهری در زمان ممالیک شد.

 به اعتبار اینکه شهر زبید پایتخت حکومت‌های بسیاری بوده است سازمان یونسکو سال ۱۹۹۳ تصمیم گرفت این شهر را در لیست شهرهای تمدنی - تاریخی و جزء آثار جهانی تمدن انسانی قرار دهد و در سال ۱۹۹۸ جزء شهرهای تاریخی، جهانی قرار گرفت.

 زبید پنج دروازه دارد: دروازه اصلی و مهم سهام در شمال؛ شبارق در شرق؛ قرتب در جنوب؛ نخیل در غرب و نصر در جنوب شرقی جایی که قلعه معروف به خانه ناصر کبیر آنجا قرار دارد.

 این قلعه بر روی خرابه‌های قصرهای زیادیان و رسولیان در زمان ملک ناصر الرسولی سال ۸۲۸هجری ساخته شده است.

 هنگامی که محمد بن زیاد شهر زبید را یکپارچه کرد و پایتخت حکومت خود قرار داد؛ در قرن سوم هجری مسجد بزرگی را در آن بنا کرد که در طول زمان مورد بازسازی‌های بسیاری قرار گرفت.

 این مسجد از مهمترین مساجد زبید به نام مسجد الاشاعر است که از مکان‌های مهم دینی در زبید به شمار می‌آید.

 این مسجد سال ۱۰ هجری و به روایتی سال ۸ هجری به دست افرادی از قبیله اشعرییه از جمله ابوموسی اشعری ساخته شده و به همین خاطر مسجد اشاعر نامیده شده است.

 


از صفحه گردشگری الکوثر فارسی دیدن کنید


سه شنبه 19 تیر 1397 - 10:55:32