زیارت نیابتی

شبکه الکوثر به اطلاع می رساند به ازای هر درخواست زیارت نیابتی ثبت شده در صفحه زیر، هر چهارشنبه به نیابت از شما در حرم مطهر رضوی زیارت انجام دهد و نتیجه ان را در صفحه چهارشنبه های رضوی منتشر خواهد کرد.